Tuesday, April 01, 2003

Paul WolfowitzAlto flu zip wow, outlaw flop wiz,
Outlaw wolf zip, walt fool wiz up.

Walt flop uzi ow, walt of uzi plow,
Topaz wilful ow, at wolf uzi plow.

Tau wolf zip owl, at flow uzi plow,
Tao flu wiz plow, zap toilful wow.

Zap tofu willow, zap tofu ill wow,
Walt foul zip ow, pal wolf wiz out.